Cytat

"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjąt- kowym i niezastąpi- onym."

Phil Bosmans

Współpraca

  Basiowe Gry Planszowe dla dzieci    

Pomoc dzieciom w adaptacji

Sposoby pomocy w adaptacji dziecka podzieliłem na kilka kategorii w zależności od tego co i jak można przystosować w otoczeniu dziecka. W zasadzie istnieją trzy obszary, na które mozemy wpłynąć. Są to czynniki

z
wiązane z organizacją miejsca:

dostosowanie czasu,
leżakowanie,
posiłki,
grupy mieszane wiekowo,
liczba dzieci niepełnosprawnych w grupie,
dobrowolność wyboru zajęć


Związane z postawą wychowawców
,
Związane z postawą rodziców.

Sposoby pomocy w adaptacji zostaną oparte o pomysły z przedszkola do którego uczęszcza moja córka. Jest to placówka społeczna utworzona początku lat 90-tych. Od momentu powstania aż do dnia dzisiejszego ma status przedszkola integracyjnego. Głównym celem przedszkola jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci pełnosprawnych, jak też ich kolegów i koleżanek wymagających szczególnych potrzeb edukacyjnych. Placówka nie specjalizuje się w jednym typie zaburzeń rozwoju i wśród wychowanków ma dzieci o różnym stopniu upośledzenia oraz o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Text by (©) MarDeb | Design by (©) Renato Maguire, 2006.